Інклюзивна освіта

/Files/images/сайт.jpg

Інклюзивне навчання (англ. включенняправадітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу, з розвитком відповідного інклюзивного освітнього середовищаучнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Інклюзивна освіта включає:

· Визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогічних працівників.

· Підвищення ступеня участі учнів у навчальному процесі та позашкільних заходах й одночасне зменшення рівня ізольованості частини учнів.

· Зміни в політиці навчального закладу, практиці та шкільній культурі з метою приведення їх у відповідність з різноманітними потребами учнів, які навчаються в даному навчальному закладі.

· Подолання бар’єрів на шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та учнів з особливими освітніми потребами.

· Аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів і покращення доступності навчальних закладів для окремих категорій учнів. Проведення реформ і змін, спрямованих на користь усіх учнів.

· Переконання, що відмінності між учнями – це ресурс, що сприяє педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно долати.

· Визнання прав дітей на отримання освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані за місцем проживання.

· Покращення ситуації у школах у цілому як для учнів, так і для педагогів.

· Визнання ролі шкіл не тільки в підвищенні академічних показників учнів, а й у розвитку місцевих громад.

· Розвиток партнерських відносин між школами і місцевими громадами.

· Визнання того, що інклюзія в освіті – це один з аспектів інклюзії в суспільстві.

«Повноцінна участь» у концепції інклюзії – це спільне навчання учнів з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами з іншими учнями, співпраця з ними, набуття спільного досвіду. Вона передбачає активне залучення до процесу навчання кожного учня й безумовне прийняття кожного учня таким, яким він/вона є. Інклюзія починається з того, що визнається наявність відмінностей між учнями. Під час розвитку інклюзивного підходу до навчання такі відмінності враховуються і є основою навчального процесу.

Етапи впровадження

інклюзивного навчання в закладі освіти

· Ознайомлення з витягом ОПМПК, рекомендацій щодо організації роботи з дитиною з особливими освітніми потребами.

· Клопотання щодо введення посади вчителя – асистента для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

· Наказ про організацію інклюзивного навчання в закладі освіти.

· План роботи шкільного ПМПК щодо організації інклюзивного навчання.

· Графік роботи психолога, логопеда, дефектолога, соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами.

· Організація роботи консиліуму над створенням:

1. Індивідуального навчального плану

2. Індивідуальної програми розвитку (ІПР).

3. Карткоюздоров’я і розвитку дитини.

4. Психологічною карткою індивідуального розвитку дитини.

5. Соціального паспорту сім’ї в якій виховується дитина.

6. Щоденника спостереження за дитиною в навчальному закладі.

7. Індивідуальної навчальної програми.

Кiлькiсть переглядiв: 87

Коментарi