План роботи з профорієнтаційної роботи

на 2017-2018 навчальний рік

Мета профорієнтаційної роботи:

1. Створення умов для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними і потребами суспільства.

2. Формування в учнів знань про організацію виробництва, сучасне обладнання, про основні професії, про їх вимоги до особистості, про шляхи професійної підготовки.

3. Розвиток інтересу до отримуваної професії, формування в учнів позитивної мотивації до трудової діяльності.

Основні напрямки роботи:

1. Організаційно-методична робота. Інформаційно-аналітична діяльність.

2. Учбово-методична робота з педкадрами.

3. Робота з учнями школами.

4. Спільна робота школи, районної служби зайнятості населення.

5. Організація роботи з батьками учнів.

6. Моніторинг якості профорієнтаційної роботи

Заходи щодо організації профорієнтаційної роботи у 2013-2014н.р.

№ п/п Назва заходу Термін проведення Відповідальні Примітка
11. 1. Розробити рекомендації класним керівникам щодо планування профорієнтаційної роботи з учнями різних вікових груп До 28.08.17р. Жорник О.Л.
2. Поповнення методичного кабінету школи документацією й методичними матеріалами з профорієнтаці До 01.09.17р. Жорник О.Л.
3. Презентація:планування виховної роботи із профорієнтації «Організація профорієнтаційної роботи в класі»(МО класних керівників) До 01.09.15р. Керівник МО класних керівників
4. Проведення аналізу результатів профорієнтації за минулий рік (питання працевлаштування та вступу в навчальні заклади випускників ) (нарада при директорові) До 03.09.17р. Заступник директора з навчально - виховної роботи
5. Провести екскурсії на підприємства міста Фастова та учбові заклади згідно з профілем. На протязі року Жорник О.Л.
6. Організація і проведення місячника «Світ професій» Лютий Жорник О.Л.
7. Провести свято «Місто Майстрів» Березень Жорник О.Л.
8. Захист рефератів про професії «Трудова династія моєї родини» Квітень Класні керівники
9. Провести бесіди з учнями 1-4 класів «Професій тисяча – твоя одна»; «Моя професія – моє майбутнє» На протязі року Класні керівники
10. Провести класні години з учнями 5-9 класів «На порозі дорослого життя»; «Калейдоскоп професій»; «Професійна відповідність»; «На шляху до успіху». На протязі року Класні керівники
11. Консультації: «Інтереси, здібності, покликання і вибір професії»; «Умови прийому в учбові заклади»; «Потреби ринку праці в спеціалістах». На протязі року Дирекція школи
12. Години спілкування: «Розмаїття талантів»; «Де проживає профпридатність?» Грудень березень Класні керівники
13. Соціологічне опитування: «Щоб отримати професію, спеціальність, що важливіше: гарні знання чи гарні гроші?» Листопад Іваніцька З.Г.
14. Відеоконференція «Твоя кар’єра починається сьогодні» Грудень Іваніцька З. Г.
15. Батьківський лекторій «Працевлаштування неповнолітніх» «Трудове виховання у сім ї» «Права та обов язки неповнолітніх трудових правових відносинах» На протязі року Класні керівники
16. Ігри: «Знатоки професій»; «Всі професії потрібні, всі професії важливі» Грудень Класні керівники
17. Вікторина «Професія:що,де,коли?» Січень Жорник О.Л.
18. Конкурси малюнків: «Моя майбутня професія»; «Всі професії чудові – всі роботи до вподоби». Грудень березень Жорник О.Л.
19. Конкурс плакатів «Профорієнтаційні забави. Ребуси, загадки, кросворди»; Березень Класні керевники
20. Конкурс творів «Щастя людини в праці»; Жовтень Вчителі української мови
21. Семінар-практикум «Професійне і особистісне самовизначення учнів» Січень Жорник О.Л.
22. Практикум Складання професійного резюме Лютий Вчителі української мови
23. Тренінг «Помилки при виборі професії» Квітень Жорник О.Л.
24. Організація тестування учнів з метою виявлення професійної направленості
25. Психологічні консультації учнів за результатами анкетування протягом року Дирекція школи
26. Проведення опитування по виявленню проблем учнів з профорієнтації протягом року Жорник О.Л.
27. Дні професій (зустрічі з представниками різних професій) протягом року Класні керівники Жорник О.Л.
28. Організація зустрічей учнів з представниками професійних учбових закладів (профорієнтаційна співпраця) протягом року Класні керівники Жорник О.Л.

ПРОЕКТ

Концепція розвитку профорієнтаційної роботи в Київській області

I. Актуальність проблеми

На сучасному етапі розвитку України ситуація на ринку праці поступово стабілізується та відзначається позитивною динамікою. Підвищення економічної активності населення, сприяння його зайнятості, боротьба з бідністю, посилення соціального захисту від безробіття, створення конкурентних переваг робочої сили шляхом державного регулювання ринку праці входять в число національних пріоритетів і стратегічних завдань Президента і Уряду України. Необхідними умовами виконання цих завдань є підвищення професійних якостей робочої сили та формування соціально відповідального ставлення до вибору професії учнівської молоді.

Професійна орієнтація виступає як один із пріоритетних напрямків у формуванні кадрової політики держави та досягненні продуктивної зайнятості населення. За своїм призначенням професійна орієнтація є складовою загальнонаціональної системи прогнозування розвитку професійного потенціалу країни, важливим економічним резервом.

Проте за даними державної служби зайнятості в Київській області спостерігається збільшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили у професійно-кваліфікаційному і кількісному вимірах. Має місце перенасиченість ринку праці спеціалістами економічного та юридичного напрямів. У той же час існує потреба у спеціалістах інженерно - технічних напрямів , а також кваліфікованих робітниках, зокрема операторах верстатів з програмним керуванням, токарях, фрезерувальниках, електромонтерах, електрозварниках, лаборантів з обслуговування комп’ютерної техніки та інші.

Така ситуація на ринку праці обумовлена рядом чинників, серед яких: 1) відсутність єдиної стратегії кадрової політики та профорієнтаційної роботи в області за цілями, змістом, технологією, організацією та визначеним кінцевим результатом;2) відсутність системи прогнозування потреб у фахівцях різних галузей, співставлення напрямів і перспектив соціально-економічного розвитку області, потреб ринку праці та індивідуальних запитів випускників навчальних закладів;3) відсутність координації й співпраці всіх соціальних інститутів, навчальних закладів, організацій, установ та окремих учасників профорієнтаційного процесу в межах області, а саме: дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів зайнятості, закладів охорони здоров’я, служб у справах сім’ї та молоді, засобів масової інформації, батьків та інших; 4) відсутність наступності, цілеспрямованості та безперервності профорієнтаційної роботи у навчальних закладах;5) стихійність, неконтрольованість та епізодичність формування професійного самовизначення учнівської молоді; 6) спрямованість профорієнтаційної роботи на вибір профілю навчання у старшій школі;7) використання застарілих технологій проведення профорієнтаційної роботи;8) недостатній рівень підготовленості педагогічних працівників до проведення профорієнтації;

9) спрямованість професійної орієнтації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах не на потреби економіки, а на ажіотажний попит на певні спеціальності та одержання лише вищої освіти.

Така ситуація призводить до того, що після закінчення навчання у закладі професійної освіти молодим спеціалістам не гарантується працевлаштування і значна частина випускників стають безробітними. Також істотно погіршується ситуація із забезпеченням підприємств та організацій кваліфікованою робочою силою.

Професійна дезорієнтація школярів сприяє формуванню невпевненості у власному професійному майбутньому. У той же час професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці загрожує гальмуванням ринкових перетворень в економіці країни та області.

Зміна пріоритетів, перехід до ринкових відносин, виникнення ринку праці вимагають нової концепції профорієнтації, як невід’ємної ланки системи відтворення трудових ресурсів.

Саме системна, комплексна і цілеспрямована профорієнтаційна робота із залученням роботодавців, навчальних закладів, державної служби зайнятості є найбільш дієвим засобом запобігання молодіжному безробіттю та формування у молоді мотивації до праці, усвідомленого вибору професій, що сприяє адаптації у суспільстві та самореалізації у житті.

ІІ. Мета та завдання

Концепція визначає основні пріоритети створення й подальшого розвитку цілісної системи профорієнтації відповідно до соціально-економічного розвитку України і області, регіональної кадрової політики та індивідуальних професійних запитів і інтересів дітей та молоді.

Професійна орієнтація - це система заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення, засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні основи вибору професії.

Метою розвитку профорієнтаційної роботи в Київській області є побудова системи освіти, яка забезпечує свідомий професійний вибір кожного учня на основі співставлення індивідуальних інтересів і запитів та потреб ринку праці.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

1. Визначення загальних цілей, змісту та пріоритетних напрямів профорієнтаційної роботи в регіоні відповідно до соціально-економічного розвитку України і області, регіональної кадрової політики та індивідуальних професійних запитів і інтересів дітей та молоді.

2. Координація роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, державних центрів зайнятості, закладів охорони здоров’я, соціальних служб у справах сім’ї та молоді, засобів масової інформації, батьків та спрямування їхньої діяльність на забезпечення профорієнтаційного процесу.

3. Стимулювання і підтримка дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності з питань професійного самовизначення школярів.

4. Спрямування навчальної, виховної роботи у навчальних закладах та позашкільної діяльності на виконання завдань профорієнтаційної роботи.

5. Забезпечення підготовки педагогічних та управлінських кадрів до організації та проведення профорієнтаційної роботи у навчальному закладі.

6. Моніторинг якості надання профорієнтаційних послуг.

ІІІ. Теоретико-методологічні основи розвитку профорієнтаційної роботи

Ретроспективний аналіз наукової літератури дозволяє констатувати про те, що проблема професійного самовизначення учнів та організації профорієнтаційної роботи розглядалась в різні історичні періоди з позиції філософії, економіки, соціології, медицини психології й педагогіки(С. Архангельський, К.Абульханова-Славська, В.Андрєєв, В.Бєхтерєв, О.Грішнова, О.Давидова, О.Джура, А. Кларк, Є.Клімов, А.Ковальова, Л.Користильова, Г.Костюк, В. Левін, Є. Павлетюнков, К.Платонова, Е.Рутенбург, Б. Теплов та інші).

Проблеми розвитку особистості, професійної орієнтації, психолого-педагогічних основ професійного самовизначення, профільного навчання та підготовки учнів до професійної діяльності в системі загальної середньої освіти досліджено у низці праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Сучасні підходи до сутності профорієнтації, які склалися у зарубіжній і вітчизняній науці об'єднуються у три напрями: структурні теорії (Н.Аксельрод, Е.Гінзберг, Є.Клімов, П.Міллер, В.Моргун, Г.Форш); мотиваційні теорії (М.Келланд, А.Маслоу, Є.Павлютенков, Е.Роу, В.Фрумм, Ф.Херцберг); теорії “індивідуальності” чи “розвитку саморозуміння” (О'Хара, Д.Сьюпер, Л.Тайлер, Д.Тідеман, Б.Федоришин, С.Фукуяма, Дж.Холланд).

Теоретичною основою Концепції стали психолого-педагогічні дослідження в таких аспектах: питання особистісного розвитку, сучасного змісту і форм організації освіти, диференціації та профільного навчання (І.Бех, Н. Бібік, М.Гузика, Д.Єрмакова, В. Кизенко, І.Підласий, О. Савченко, Н. Шиян); проблеми професійного самовизначення та профорієнтації учнів (І.Волощук, Д.Закатнова, Є.Клімова, О.Мельник, І.Назімов, Є.Павлютенков, Н.Побірченко, Н.Пряжнікова, М.Піддячий, В.Синявський, М.Тименко, Б.Федоришин, В.Чебишева, Б.Янцур); особливості трудового і професійного навчання учнів (А.Вихрущ, Н.Калініченко, О.Коберник, Г.Левченко, В.Сидоренко, А.Тарар, О.Шпак та інші).

Методологічним підґрунтям Концепції є особистісно зорієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи до профорієнтаційної роботи та формування свідомого професійного самовизначення кожного учня.

Особистісно зорієнтований підхід до профорієнтаційної роботи забезпечує вивчення та врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей школярів, їхніх інтересів і запитів та розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Компетентнісний підхід забезпечує формування здатності будувати власну професійну траєкторію на основі знань про індивідуальні особливості, запити і можливості, потреби ринку праці у спеціалістах та вимогах професії до людини (професіографічної інформації).

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного і природного середовища, адаптації до соціально-економічних перетворень та змін кон’юктури ринку праці.

Базовими принципами профорієнтаційної роботи учнівської молоді є:

— принцип свідомості у виборі професії учнями, що сприяє прагненню задовольнити своїм вибором не тільки особистісні потреби в трудовій діяльності, але і принести якомога більше користі суспільству;

— зв'язок профорієнтаційної роботи з життям, працею, практикою, який передбачає надання допомоги учням у виборі їхньої майбутньої професії в органічній єдності з потребами регіону, держави в кваліфікованих кадрах;

— систематичність і наступність забезпечить проведення різних видів профорієнтаційної роботи на різних вікових етапах;

— принцип взаємозв'язку та координації діяльності всіх соціальних інститутів, закладів освіти, організацій та установ з наданням профорієнтаційних послуг;

— принцип індивідуалізації, що поєднує систему навчання і виховання, орієнтовану на визначення здібностей та можливостей кожного школяра;

— принцип орієнтації на використання ефективних освітніх технологій, що передбачає заміну монологічних методів пред'явлення навчальної інформації діалоговими формами спілкування педагогічних працівників з учнями та учнів між собою, підвищення рівня самостійності учнів під час участі у профорієнтаційних заходах, у використанні проектної діяльності;

— принцип доступності професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання та працевлаштування;

— принцип добровільності отримання профорієнтаційних послуг учнями на гарантованому державному рівні;

— принцип конфіденційності що передбачає рекомендаційний характер висновків профорієнтаційних консультацій та діагностики, додержання норм професійної етики.

ІУ. Профорієнтаційна робота умовно поділяється на чотири етапи. На кожному з етапів реалізуються всі компоненти професійної орієнтації (інформація, діагностика, консультація, відбір, виховання, розвиток, адаптація).

Основою визначення змісту кожного етапу є вікові особливості учнів і специфіка навчального закладу.

І. Початковий (пропедевтичний) етап: дошкільний вік, 1-4 класи.

Передбачає ознайомлення дітей зі світом професій; формування поваги до праці та працівників, емоційно-забарвленого позитивного відношення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості; діагностику задатків, створення умов для реалізації здібностей дітей; проведення консультацій з батьками; формування початкових загально-трудових умінь та навичок, здатності до взаємодії з іншими в процесі діяльності, виховання загальної культури праці шляхом залучення до посильних видів трудової діяльності.

Результат – сформоване позитивне ставлення молодших школярів до себе, суспільства і трудової діяльності.

ІІ. Пізнавально-пошуковий етап: 5-7 класи.

Передбачає: формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю; систематичне ознайомлення з поширеними професіями; формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості; консультування відносно вибору профілю подальшої освіти та трудової діяльності (навчальних закладів, факультативів, спецпредметів, гуртків, секцій); створення умов для розвитку здібностей в різних видах трудової (та наближеної до професійної) діяльності; формування загальнотрудових умінь.

Результат – визначення власних можливостей та інтересів до майбутньої професійної діяльності.

ІІІ. Базовий (визначальний) етап: 8-9 класи.

Передбачає: вивчення наукових основ вибору професії (класифікаційних ознак професій, їх вимог до людини, основних професійно-важливих якостей, правил вибору професії); оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, розвитку індивідуальних професійно-важливих якостей; формування уміння співставляти вимоги професій з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці; створення умов для професійної проби в різних видах професійної (чи наближеної до професійної) діяльності; консультування відносно вибору професії та закладу професійної освіти.

Результат – вибір напряму (профілю) продовження освіти в старших класах або закладі професійної освіти для продовження навчання та одержання робітничої професії.

IV. Етап профільного або професійного навчання: 10-11класи.

Передбачає: оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками; адаптацію до навчального закладу і нового соціального статусу; формування професійної мобільності, готовності до продовження професійної освіти і самовдосконалення, професійних інтересів; розвиток професійно важливих якостей; уточнення подальших професійних планів і професійної перспективи. Результат – сформованість у випускників навчальних закладів стійкої мотивації до трудової діяльності; свідомий вибір майбутньої професії кожним учнем.

V. Організаційна структура управління профорієнтаційною роботою

Структурними компонентами організаційної структури управління профорієнтаційною роботою в області (додаток), які забезпечують аналітичну, інформаційно-організаційну, практичну та системно-узагальнюючу діяльність можуть бути:

Київська обласна державна адміністрація – визначає пріоритети, аналізує тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку області, формує регіональну кадрову політику.

Міжгалузева координаційна рада – визначає потреби області у спеціалістах різних галузей відповідно до перспектив соціально-економічного розвитку області, узгоджує міжгалузеву діяльність з питань надання профорієнтаційних послуг населенню, аналізує та приймає рішення щодо їх оптимізації.

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації - визначає стратегію профорієнтації в навчальних закладах Київської області, формує регіональне правове поле профорієнтаційної роботи, аналізує тенденції та приймає рішення щодо її удосконалення.

Центр профорієнтаційної роботи – визначає технологію реалізації стратегії профорієнтації в навчальних закладах Київської області; забезпечує координацію діяльності закладів, установ, організацій, засобів масової інформації; створює інформаційно-ресурсний банк даних з питань організації та проведення профорієнтаційної роботи; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу; надає консультації суб’єктам профорієнтаційного процесу; проводить моніторинг якості надання профорієнтаційних послуг.

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів – забезпечує підготовку педагогічних та управлінських кадрів до організації та проведення профорієнтаційної роботи; здійснює науково-методичний супровід дослідно-екпериментальної та інноваційної діяльності з проблем профорієнтації, проводить експертизу інноваційних продуктів та науково-методичних розробок педагогічних працівників; систематизує та узагальнює матеріали з досвіду організації та проведення профорієнтації.

Лабораторії інституту, експериментальні навчальні заклади, обласні школи передового педагогічного досвіду, обласні опорні заклади освіти - розробляють, апробовують, впроваджують та популяризують інноваційні рішення, досвід проведення профорієнтаційної роботи.

Дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, інтернатні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, служби у справах сім’ї та молоді, державні центри зайнятості – організовують та проводять профорієнтаційну роботу.

Організаційна структура управління профорієнтаційною роботою є мобільною та адаптивною. Відповідно до змін стратегії регіональної кадрової політика та профорієнтаційної роботи структурні компоненти можуть переорієнтовувати свою діяльність, визначати новий зміст, об’єднуватись, ліквідовуватись або утворювати нові елементи.

Для забезпечення аналітичної, інформаційно-організаційної, практичної та системно-узагальнюючої діяльності на рівні району, міста або навчального закладу створюються окремі організаційні структури управління профорієнтаційною роботою.

V. Очікувані результати

— створення нормативно-правових, організаційних, науково-методичних, психолого-педагогічних, матеріально-технічних основ проведення профорієнтаційної роботи;

— сформованість у випускників навчальних закладів стійкої мотивації до трудової діяльності;

— свідомий вибір майбутньої професії кожним учнем на основі співставлення індивідуальних інтересів і запитів та потреб ринку праці;

— гармонійний розвиток дітей та молоді, оптимізація процесу її соціально-професійного становлення, виховання патріотичного ставлення учнів до своєї країни;

— профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

— підвищення соціального статусу робітника в суспільстві та відновлення престижу робітничих професій та спеціальностей;

— оптимізація процесу формування трудових ресурсів, подолання дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, який склався на ринку праці;

— задоволенню потреби підприємств, організацій та установ області у кваліфікованих кадрах.

VІ. Умови реалізації Концепції

1. Розроблення та внесення до Програми розвитку системи освіти Київської області на 2015 – 2019 роки проекту «Профорієнтаційна робота».

2. Розроблення організаційної структури управління профорієнтаційною роботою в Київській області, створення міжгалузевої координаційної ради та Центру профорієнтаційної роботи, узгодженість дій суб’єктів профорієнтаційного процесу.

3. Розроблення й експериментальна апробація моделей організації профорієнтації, комплексних освітніх програм профорієнтаційного спрямування для учнів 1-11 класів.

4. Впровадження інноваційних технологій проведення профорієнтаційної роботи.

5. Включення до варіативної складової навчального плану для учнів 1-11 класів спецкурсів профорієнтаційного змісту; розширення мережі гуртків, секцій, клубів; використання активних практико зорієнтованих форм виховної роботи з учнями.

6. Розроблення пакету діагностичних методик вивчення особистості школярів та їхньої професійної спрямованості, забезпечення психолого-педагогічного супроводу профорієнтаційної роботи, сприяння побудові кожним учнем власної професійної траєкторії розвитку.

7. Проведення проблемно-тематичних курсів для педагогічних та керівних кадрів з питань організації та проведення профорієнтаційної роботи.

8. Забезпечення науково-методичного супроводу профорієнтаційної роботи у районі, місті та навчальних закладах.

9. Розроблення системи моніторингу якості надання профорієнтаційних послуг.

ПРОЕКТ
СХВАЛЕНО Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол № 4 від «25» грудня 2013 р.) ЗАТВЕРДЖУЮ в.о. ректора інституту _________ Є.М. Бачинська «___»______________20__ р.

Положення

про центр профорієнтаційної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує діяльність Центру профорієнтаційної роботи, визначає його мету, завдання, функції, принципи та напрями роботи (далі – Положення).

1.2. Центр профорієнтаційної роботи (далі – Центр) є структурним підрозділом Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (далі – Інститут).

1.3. Центр створюється з метою забезпечення умов реалізації державної освітньої політики в регіоні, зокрема з питань навчально-методичного та науково-методичного забезпечення профорієнтаційної роботи в закладах освіти Київської області.

1.4. Свою діяльність Центр здійснює відповідно до Конституції України, керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту»; Концепціями державної системи професійної орієнтації населення; профільного навчання у старшій школі; положеннями «Про психологічну службу системи освіти України»; «Про міжшкільний навчально-виробничий комбінат»; постановами Кабінету міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими документами, Статутом Інституту та цим Положенням.

1.5. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами (в тому числі і закордонними) визначаються чинним законодавством та укладеними між ними угодами.

1.6. Контроль за діяльністю Центру здійснює ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

2. Мета, основні завдання, принципи та напрями діяльності Центру

2.1. Мета діяльностіЦентру полягає у створенні системи профорієнтаційного супроводу дітей та учнівської молоді, що забезпечить їхню успішну самореалізацію в структурі соціально-економічних відносин, сприятиме формуванню професійної перспективи, розгорнутих життєвих планів, спрямованих на вибір професії і ствердження себе як суб’єкта професійної діяльності.

2.2. Завдання Центру полягає у реалізації організаційних та навчально-методичних функцій профорієнтаційної роботи, а саме:

­ формуванні готовності управлінських, методичних та педагогічних кадрів до проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах з дітьми та учнівською молоддю на всіх рівнях;

­ здійсненні науково-методичного та навчально-методичного супроводу підвищення кваліфікації з питань професійної орієнтації управлінських, методичних та педагогічних кадрів;

­ розробленні та систематизації діагностичного інструментарію для визначення професійної спрямованості учнівської молоді;

­ розробленні навчальних, науково-методичних матеріалів (програми, посібники, методичні рекомендації, електронно-методичні комплекси тощо) для проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти;

­ розробленні та участі у проектах, які передбачають реалізацію профорієнтаційної роботи з дітьми та учнівською молоддю;

­ проведенні просвітницької, інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнівською молоддю та їхніми батьками з питань підготовки до усвідомленого самостійного вибору майбутньої професії;

­ координації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, залученні до співпраці соціальних інститутів (державні центри зайнятості, заклади охорони здоров’я, соціальні служби у справах сім’ї та молоді тощо) щодо проведення спільних науково-методичних заходів з питань профорієнтаційної роботи;

­ створенні інформаційно-ресурсного банку даних;

­ створенні web-сайту Центру професійної орієнтації учнівської молоді як ключової складової системи професійної орієнтації.

2.3. Основні принципи діяльності

Діяльність Центру здійснюється відповідно до таких принципів:

- свідомості у виборі професії учнями, що сприяє прагненню задовольнити своїм вибором не тільки особистісні потреби в трудовій діяльності, але і принести якомога більше користі суспільству;

- зв'язку профорієнтаційної роботи з життям, працею, практикою, який передбачає надання допомоги старшокласникам у виборі їхньої майбутньої професії в органічній єдності з потребами регіону, держави в кваліфікованих кадрах;

- систематичності і наступності забезпечує проведення різних видів профорієнтаційної роботи на різних вікових етапах;

- взаємозв'язку та координації діяльності Центру, закладів освіти, сім'ї, центрів зайнятості з наданням допомоги молодим людям у професійному самовизначенні і виборі професії;

- індивідуалізації, що поєднує систему навчання і виховання, орієнтовану на визначення здібностей та можливостей кожного старшокласника;

- орієнтації на використання ефективних освітніх технологій, що передбачає заміну монологічних методів подання навчальної інформації діалоговими формами спілкування педагогічних працівників з учнями та учнів між собою, підвищення рівня самостійності учнів під час участі у профорієнтаційних заходах, у використанні проектної діяльності учнів;

- доступності професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання та працевлаштування;

- добровільності отримання профорієнтаційних послуг учнями на гарантованому державному рівні;

- конфіденційності, що передбачає рекомендаційний характер висновків профорієнтаційних консультацій та діагностики, додержання працівниками Центру норм професійної етики.

2.4. Напрями діяльності Центру

Успішна реалізація поставленої мети та завдань значною мірою залежить від якості роботи Центру за такими напрямами:

- професійне інформування;

- професійна консультація;

- професійна діагностика;

- підготовка педагогічних працівників до здійснення профорієнтаційної роботи.

3. Структура і керівництво Центром

3.1. Центр очолює завідувач, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.

3.2. Завідувач Центру призначається і звільняється з посади ректором Інституту.

3.3. До складу Центру, крім завідувача, входять методисти.

3.4. Завідувач Центру:

­ несе відповідальність за діяльність Центру;

­ розподіляє обов’язки між методистами Центру;

- діє від імені інституту та представляє його в усіх організаціях та установах;

­ планує діяльність.

3.5. Методисти Центру:

­ працюють в режимі нормованого робочого дня за графіком, затвердженим ректором Інституту;

­ планують свою роботу на навчальний рік, місяць, тиждень;

­ звітують перед ректором інституту про свою діяльність в установленому порядку;

­ у разі тимчасової відсутності методиста Центру, його обов'язки виконуються іншим методистом даного Центру.

4. Права та обов’язки Центру

4.1. Центр має право:

­ визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і стандартів;

­ проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

­ одержувати у визначеному порядку від міських (районних) психологічних служб, методичних кабінетів, навчальних закладів усіх форм власності необхідні матеріали для виконання своїх завдань;

­ направляти у заклади освіти своїх працівників з метою вивчення досвіду профорієнтаційної роботи у навчальних закладах, проведення експериментальної роботи, надання науково-методичної та практичної допомоги;

­ здійснювати необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчання, підготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників;

­ залучати висококваліфікованих практичних психологів, викладачів, науковців, працівників галузевих міністерств та відомств, які працюють з дітьми та молоддю, до співпраці з Центром у різних напрямах роботи.

4.2. Завідувач та методисти Центру зобов’язані:

­ створювати належні умови для продуктивної праці;

­ дотримуватись законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та правил внутрішнього розпорядку Інституту;

­ здійснювати заходи щодо удосконалення організації праці.

5. Міжнародне співробітництво

5.1. Центр може виходити з ініціативою до ректора Інституту щодо укладання угод і договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

5.2. Центр може брати участь у проектах, ініційованих міжнародними організаціями.

6. Реорганізація або ліквідація Центру

6.1. Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється ректором Інституту.

6.2. При реорганізації або ліквідації Центру звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Анотований каталог

Інтернет-ресурсів з профорієнтації

1. http://profi.org.ua/profes/podat_insp.shtml – портал професійного консультування

2. http://shkola.net.ua/view.php?doc=2.1270668407125151 – сайт «Школа Net» - програми та розробки занять з профорієнтації

3. http://docpsy.ru/testy/diagnostika-proforientatsii/3935-motivatsija-professionalnoj-dejatelnosti-kzamfir-v-modifikatsii-a-areana.html – сайт «Психологія» – тести з профорієнтації

4. http://testoteka.narod.ru/alfavit.html – сайт «Тестотека» – збірка тестів за алфавітним показчиком

5. http://psischool.ucoz.ru/index/proforientacionnye_diagnosticheskie_metodiki/0-50 – сайт шкільного психолога. Профорієнтаційні психологічні діагностики

6. http://www.krok.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=503&Itemid=79&lang=ru – Відео з профорієнтації на Інтернет-порталі університету «Крок»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Зінченко В.М. Політехнічна освіта і профорієнтація у процесі трудової підготовки школярів

http://www.zippo.net.ua

Методичні рекомендації.

Матвієнко Р.О. Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку

http://psiholog-shapka.blogspot.com

Методичні основи виховного процесу.

Організація профорієнтаційної роботи в навчальному закладі

http://sinosvita.at.ua

Єдині положення профорієнтаційної роботи в навчальному закладі, форми профорієнтаційної роботи в навчальному закладі, система профорієнтаційної роботи в навчальному закладі, методика проведення профорієнтаційної роботи з учнями, особливості профорієнтаційної роботи з молодшими школярами, у середніх класах школи та із старшокласниками. Профорієнтаційна робота вчителів-предметників в умовах профільного навчання.

Отрощенко Н.Л. Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як соціально-педагогічна проблема

http://alma-mater.lnpu.edu.ua

Методичні рекомендації для вчителів.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота

http://www.info-works.com.ua

Сутність професійної орієнтації та її елементів, професійна орієнтація як система, головні елементи та об’єкти професійної орієнтації, завдання і функції системи професійної орієнтації.

Професійне самовизначення

http://shkola.net.ua

http://shkola.net.ua

Розробки уроків для 10го та 11го класу. Методичні матеріали.

Профорієнтація молоді з інвалідністю: методичні матеріали до тренінгу

http://www.twirpx.com

Подолання стереотипів. Якість життя. Відстоювання прав та інтересів. Вибір професії. Основи працевлаштування. Кар’єра.

Профорієнтація школярів та формування елементів духовної культури

http://refs.co.ua

Реферат з педагогіки.

Сироватко О. Психологічне забезпечення профільної освіти

http://prof.osvita.org.ua

Методичні матеріали для спеціалістів з профорієнтації. Завдання психологічного супроводу профільної освіти, моніторинг і своєчасне усунення відхилень у розвитку учнів, поглиблена особистісно орієнтована профорієнтаційна робота з учнями, результати психологічного супроводу профільних класів, рівні допрофільноі підготовки.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДОРОСЛИХ. ПРОФОСВІТА

Готовність учителя до роботи в профільній школі

http://sites.google.com

Знання учителя у профільний школі, порівняння моделей педагогічного процесу, педагогічна та предметна готовність та інші матеріали.

Зубалій Н.П. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологічні основи профорієнтації" (для спеціалістів)

http://library.iapm.edu.ua

Завдання, тести та список літератури.

Міропольська М.А. Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді

http://ipk-dszu.kiev.ua

Навчально-методична розробка теми «Організація та надання центрами зайнятості соціальних послуг шукачам роботи» професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.

СТАТТІ ТА ТЕСТИ

Костенко Н.І. Профільна освіта як засіб формування професійних домагань старшокласників (зарубіжний досвід)

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2011_3/11knipds.pdf

Профорієнтація

http://osvita.ua

Статті з профорієнтації на порталі Освіта.ua.

Побірченко Н.А. Профорієнтація як наукова дисципліна

http://www.dcz.gov.ua

Профорієнтація

http://firstedu.org.ua

Яку професію обрати. Поради абітурієнту: як вибрати місце навчання. Профорієнтаційна діяльність батьків також важлива. Профорієнтація. Чи потрібна вона вашій дитині? Профільна освіта її мета та завдання та багато інших корисних статей на тему профорієнтації.

Слободенюк О. Профорієнтація старшокласників: ліцейські інновації

http://www.experts.in.ua

Життя як самоорганізація, у життя через працю, з ким та з чим у життя.

Тесты

http://vsetesti.ru

Звіт з профорієнтаційної роботи Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

за 2013-2014 навчальний рік

Проведені заходи з профорієнтаційної роботи у 2013-2014 н.р.

№ п/п Назва заходу Термін проведення Місце проведення
1. 2. 3. 4. 5 . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Захист рефератів про професії «Трудова династія моєї родини» Проведення екскурсій на підприємства міста Фастова «Промінь» « Елопак» «Хлібзавод» Бесіда «Моя професія – моє майбутнє» Класні години «На порозі дорослого життя», «Калейдоскоп професій», «Професійна відповідність» Консультації «Умови прийому в учбові заклади», «Потреби ринку праці в спеціалістах». Батьківський лекторій «Трудове виховання в сім’ї» «Працевлаштування неповнолітніх». Гра «Знатоки професій» Вікторина «Професія: що, де, коли?» Конкурс малюнків «Моя майбутня професія» Конкурс плакатів «Профорієнтаційні забави. Ребуси, загадки, кросворди» Конкурс творів «Щастя людини в праці». Практикум «Складання професійного резюме». Тестування учнів з метою виявлення професійної направленості. Зустріч учнів з представниками різних професійних учбових закладів (День відкритих дверей в ФЦПТО) Зустріч із працівниками різних професій: Перукар Кухар Косметолог Інженер Машиніст електропотягу Квітень Потягом року Лютий Березень Квітень Травень Жовтень Травень Грудень Січень Грудень Березень Жовтень Лютий Січень Квітень березень 6 клас 1-3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 9 кл. 9 кл. 1-4 кл. 9 клас 3 кл. 4 клас 1-4 кл. 5 кл. 6 кл. 9 кл. 9 кл. ФЦПТО ФЗОШ №12

Директор школи Г. Ю. Максименко

/Files/images/file524.jpgЕкскурсія на підприємство "Промінь"/Files/images/SAM_0838.JPGЕкскурсія на кондитерську фабрику "Рошен" м. Київ/Files/images/IMG_0933.jpgЕкскурсія до Фастівської пожежної частини/Files/images/SAM_0848.JPGЕкскурсія на кондитерську фабрику "Рошен" м. Київ

Кiлькiсть переглядiв: 3412

Коментарi

 • TimothyEt

  2018-03-05 18:52:38

  That is the appropriate weblog for anyone who wants to find out about this topic. You understand a lot its virtually exhausting to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great! http://hellowh985mm.com...

 • Write My Essays

  2018-02-24 00:04:57

  critical essays persuasive essays critical essays [url=http://essays.store]write essays for me[/url]...

 • Dog Ate Homework

  2018-02-23 01:50:41

  a good cover letter writing cover letters career cover letter [url=http://coverletters.store]good cover letter[/url]...

 • MeggMoups

  2018-02-22 14:33:07

  Liverpool Fly + hotell fra kr 1 990,- Liverpool Gode shoppingmuligheter og elleville fotballopplevelser hand i hand, og selvsagt the Beatles Karina i Liverpool. [url=http://portableslots.co/slotmaskine-gratis/4570]slotmaskine gratis[/url] [url=http://northernroll.co/gratis-spins-casino-utan-insttning/338]gratis spins casino utan insattning[/url] Pa denne siden kan du se aktuelle programmer i nett-TV, spille spill, lese om Vi onsker a vre mer til stede pa internett og ga inn pa flere slike steder enn vi...

 • Write My Essay Cheap

  2018-02-19 22:17:35

  application cover letter cover letters the perfect cover letter [url=http://coverletters.store]employment cover letters[/url]...

 • iokolia

  2018-02-19 15:36:02

  [url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/...

 • avantiz

  2018-02-19 15:01:47

  [url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/...

 • oifonyu

  2018-02-19 14:50:11

  [url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/...

 • udapzerawex

  2018-02-19 14:46:14

  [url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/...

 • TimothyEt

  2018-02-12 06:09:50

  I’d need to check with you here. Which isn't one thing I normally do! I take pleasure in studying a publish that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark! http://hellowh983mm.com...